IDFA logoIDFA logo

Ian Dodgson Fine Arts

Crochendy Bethesda Pottery
Martin Morley, Summer 2017

22nd July - 12th August 2017

Bethesda, Acrylics and Drawings, Exhibition

Martin Morley biography
I was born in 1944 in Yeovil, Somerset and trained at the Wimbledon School of Art as a theatre designer, graduating in 1966. I practiced as a designer in various theatres before becoming the resident designer with Theatr Cymru in 1973, and branched out into TV design in 1985 while also continuing to do theatre designs for Theatr Gwynedd. I came to live in Bethesda in 1976.
I have always loved drawing and painting and put on paper or canvas what I see around me; scenes of people in cafes or art galleries, the way they sit and stand and also of where I am, and over the years have painted many of the changing shop fronts of Bethesda and the surrounding area. What I paint is very much a record of places that are close to me.
____________________________________________________________________________________________________________
Martin Morley - bywgraffiad
Fy ganwyd yn 1944 yn Yeovil, Gwlad yr Haf a graddio o Ysgol Gelf Wimbledon yn 1966 yn dilyn hyfforddiant fel dylunydd theatr. Roeddwn i'n gweithio fel dylunydd mewn amryw o theatrau cyn cychwn fel dylunydd preswyl gyda Theatr Cymru yn 1973. Mi ddechreuais weithio mewn dylunio teledu yn 1985 tra hefyd yn parhau i wneud dyluniadau theatr ar gyfer Theatr Gwynedd. Deuthum i fyw ym Methesda yn 1976.
Rwyf bob amser wedi mwynhau arlunio a phaentio ar bapur neu gynfas yr hyn a welaf fi o gwmpas; golygfeydd o bobl mewn caffis neu orielau celf, y ffordd y maent yn eistedd ac yn sefyll, a hefyd o ble yr ydw i, a dros y blynyddoedd wedi peintio y tu allan i nifer o'r siopau ym Methesda a'r cyffiniau. Yr hyn yr hoffwn ei baentio yw cofnod o leoliadau sydd yn agos ataf.

Ffordd Gerlan; as it was by Martin Morley

Martin Morley

Ffordd Gerlan; as it was (1980)

Acrylic on board

35.5 x 43 cm (14.0 x 16.9 in.)

Signed & dated

Ffordd Gerlan /: fel yr oedd, Framed.

Stock No. 551

SOLD
Old / Hen Bethesda by Martin Morley

Martin Morley

Old / Hen Bethesda (1978)

Pencil Sketch

26 x 22 cm (10.2 x 8.7 in.)

Signed & dated

Mounted

Stock No. 560

SOLD
Bethesda rooftops by Martin Morley

Martin Morley

Bethesda rooftops (2016)

Pen & Wash

29.5 x 34.5 cm (11.6 x 13.6 in.)

Signed & dated

Bethesda rooftops / Toeau Bethesda, Mounted

Stock No. 561

SOLD
Old, Hen Bethesda by Martin Morley

Martin Morley

Old, Hen Bethesda (1980)

Pen & Ink

23.7 x 22 cm (9.3 x 8.7 in.)

Signed & dated

Mounted.

Stock No. 559

SOLD
Pant Dreiniog, Bethesda by Martin Morley

Martin Morley

Pant Dreiniog, Bethesda (1991)

Pen & Ink

28 x 35.7 cm (11.0 x 14.1 in.)

Signed & dated

Mounted.

Stock No. 568

SOLD
From new car park by Martin Morley

Martin Morley

From new car park (2016)

Pen & Ink

24 x 36.5 cm (9.4 x 14.4 in.)

45.00 GBP

Signed & dated

From new car park / O`r maes parcio newydd, Bethesda, Framed

Stock No. 566

Old Police Station, Bethesda by Martin Morley

Martin Morley

Old Police Station, Bethesda (1990)

Pen & Ink

15.5 x 20.5 cm (6.1 x 8.1 in.)

Signed & dated

Old Police Station, Bethesda / Hen Gorsaf Heddlu, Bethesda, Mounted

Stock No. 558

SOLD
Pay as You Feel Cafe - Night by Martin Morley

Martin Morley

Pay as You Feel Cafe - Night (2017)

Acrylic on canvas

20 x 25.7 cm (7.9 x 10.1 in.)

Signed & dated

Pay as You Feel Cafe - Night / Caffi Cyrannu i Rannu - Nos, Framed

Stock No. 555

SOLD
No.1 Bakery, Bethesda by Martin Morley

Martin Morley

No.1 Bakery, Bethesda (1990)

Acrylic on canvas

20 x 25.7 cm (7.9 x 10.1 in.)

Signed & dated

No.1 Bakery, Bethesda / Popty rhif 1, Bethesda, Framed

Stock No. 556

SOLD
Two Bethesda Shops by Martin Morley

Martin Morley

Two Bethesda Shops (1990)

Acrylic on canvas

16.7 x 41 cm (6.6 x 16.1 in.)

Signed & dated

Two Bethesda Shops / Dwy siop ym Methesda, Framed

Stock No. 554

SOLD
Bethesda Sunset by Martin Morley

Martin Morley

Bethesda Sunset (2017)

Acrylic on canvas

33.5 x 45.5 cm (13.2 x 17.9 in.)

Signed & dated

Bethesda Sunset / Machlud haul ym Methesda, Framed,

Stock No. 552

SOLD
Pris lawn & Little Rascals by Martin Morley

Martin Morley

Pris lawn & Little Rascals (1990)

Acrylic on canvas

20 x 45 cm (7.9 x 17.7 in.)

120.00 GBP

Signed & dated

Pris lawn & Little Rascals / Rascals Bach, Framed

Stock No. 553

Bethesda from Penybryn Road by Martin Morley

Martin Morley

Bethesda from Penybryn Road (1990)

Pen & Wash

28.7 x 34.2 cm (11.3 x 13.5 in.)

Signed & dated

Bethesda from Penybryn Road / Bethesda o Ffordd Penybryn, Mounted.

Stock No. 567

SOLD
John Street, Bethesda by Martin Morley

Martin Morley

John Street, Bethesda (1991)

Pen & Ink

33.2 x 41 cm (13.1 x 16.1 in.)

65.00 GBP

Signed & dated

John Street, Bethesda / Stryd John, Bethesda, Framed

Stock No. 557

A G Jones & Son,No,1 Bethesda by Martin Morley

Martin Morley

A G Jones & Son,No,1 Bethesda (1980)

Pen & Wash

25 x 35 cm (9.8 x 13.8 in.)

Signed & dated

A G Jones & Son, No, 1 Bethesda / A G Jones a`i Fab, Rhif 1, Bethesda, Mounted.

Stock No. 565

SOLD
Window Shopping, Garnedd by Martin Morley

Martin Morley

Window Shopping, Garnedd (1980)

Pencil Sketch

28.5 x 30.7 cm (11.2 x 12.1 in.)

Signed & dated

Window Shopping, Garnedd / Ffenestr Siop, Garnedd, Mounted.

Stock No. 564

SOLD
L PARRY Shop by Martin Morley

Martin Morley

L PARRY Shop (1980)

Pencil & crayon

30.2 x 25.5 cm (11.9 x 10.0 in.)

Signed & dated

L PARRY Shop / Siop L PARRY, Bethesda, Mounted.

Stock No. 563

SOLD
Rachub, Britannia Street by Martin Morley

Martin Morley

Rachub, Britannia Street (2009)

Pen & Ink

25 x 32 cm (9.8 x 12.6 in.)

Signed & dated

Rachub, Britannia Street / Stryd Britannia, Mounted.

Stock No. 562

SOLD

Links    Privacy Policy

Ian Dodgson Fine Arts reserves the right to change details on the website at any time.

© Ian Dodgson 2019